Presentatie Vaardigheden

Neem de regie in eigen hand. Breng je boodschap helder en duidelijk en weet met impact te spreken zodat je blijft boeien en de inhoud van je presentatie zal blijven hangen.

Jouw doel is?

• Vol zelfvertrouwen en met de nodige rust voor een groep spreken.
• Je lichaam, stem en gebaren op overtuigende wijze kunnen gebruiken tijdens de presentatie.
• Ervoor zorgen dat jouw boodschap blijft hangen bij het publiek.

• Met storende en onverwachte factoren kunnen omgaan tijdens de presentatie.

Ik richt mij op de ontwikkeling van?

• Elementaire (spel) vaardigheden aanleren: lichaamsbewustzijn, stemgebruik, de kracht van verbeelding, geloofwaardigheid (waarachtig overkomen), expressie vaardigheden, timing en een dosis lol en lef.

• Improviseren kan je leren. Via vaardigheden en technieken vanuit het theater leer je om flexibel en buigzaam te zijn wanneer het anders gaat, je raakt vertrouwd in het improviseren en je leert inzien waarop je kan voortbouwen zodat jij je daar nooit meer onzeker over hoeft te voelen.

Na deze training ben je in staat om?

 • Het bewust gebruiken en inzetten van je lichaam tijdens je presentatie.
 • De stijl van presenteren die bij jou past in woord, gebaar en stem toe te passen; ik werk hier met de methode van een rolinterview. Je vindt jouw spreker stem en de vertelvorm die bij je past.
 • Je ruimtelijk bewustzijn te vergroten
 • Werken met doelen, wat wil je bereiken bij je publiek?
 • Je impulsen leren herkennen en inzetten.
 • Consistent te zijn in houding, gebaar en boodschap; zo dat jouw gebaren jouw verhaal ondersteunen en je blijft waarachtig overkomen.
 • Schakelen tussen tekst, presentatie en publiek en je weet de spanning in je presentatie te houden. Hierdoor blijf je boeiend voor een klein of groot publiek.
 • Vanuit je rol als presentator te improviseren om nieuwe aspecten van jouw rol als professional te ontdekken. We zetten in op de vergroting van jouw kwaliteiten en geloofwaardigheid.
 • Het inschatten op waarde van het gebruik van stiltes om impact en spanning te creëren, dat ervoor zorgt dat mensen beter luisteren.
 • Om te gaan met spanning en met onverwachte en storende factoren tijdens je presentatie.
 • Contact met jezelf en met je publiek te maken; contact maken kan je niet veinzen maar wel oefenen. Je weet de interactie met je publiek aan te gaan.
 • Werken vanuit het hier en nu, je moment pakken en stralen wanneer het ‘moet’.
 • Je een pakkende opening brengt, omdat je weet hoe de aandacht van je publiek meteen te pakken.
 • Je bent in staat om je verhaal te brengen met een kop, romp en staart.          

In mijn trainingen werk ik ‘op de vloer’ met praktische oefeningen vanuit het theater. Om stevig in je schoenen te staan als professional maar toch ook de mens erachter zichtbaar te laten zijn. Vanuit het werken ‘op de vloer’ richten we ons steeds op één presentatie vaardigheid apart. Ik geloof in een gezonde dosis lef en plezier met altijd jouw waarachtigheid op de voorgrond. Elke deelnemer krijgt persoonlijke feedback, direct en to the point met respect voor ieders grenzen en met aandacht voor een veilige en respectvolle sfeer.

Doelgroep
Sprekers, Presentatoren, Auditors, Trainers, Managers, iedereen die voor zijn werk voor een kleine al dan grote groep mensen komt spreken.